Hướng dẫn khắc lỗi Giản đồ data-vocabulary.org không còn hoạt động...

91 news Hôm nay 91 news xin phép được hướng dẫn lại các bạn cách khắc phụ sự cố của Google search...

IS bán nô lệ tình dục ra nước ngoài

Nhà nước Hồi giáo (IS) thiết lập một đường dây nô lệ tình dục quốc tế bằng cách buôn lậu phụ nữ người dân tộc thiểu số Yazidi ra nước ngoài.

Quy trình lựa chọn đại biểu trong bầu cử tổng thống Mỹ

Là những người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn ứng viên ra tranh cử tổng thống, các đại biểu được bầu theo quy trình khác nhau trong từng đảng.

02 – Việt Nam sẽ tuân thủ nghiêm nghị quyết LHQ trừng phạt Triều...

Việt Nam tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi cơ quan này mở rộng trừng phạt các cá nhân Triều Tiên làm việc tại một số nước, trong đó có Việt Nam.

03 – Việt Nam sẽ tuân thủ nghiêm nghị quyết LHQ trừng phạt Triều...

Việt Nam tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi cơ quan này mở rộng trừng phạt các cá nhân Triều Tiên làm việc tại một số nước, trong đó có Việt Nam.

04 – Việt Nam sẽ tuân thủ nghiêm nghị quyết LHQ trừng phạt Triều...

Việt Nam tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi cơ quan này mở rộng trừng phạt các cá nhân Triều Tiên làm việc tại một số nước, trong đó có Việt Nam.

05 – Việt Nam sẽ tuân thủ nghiêm nghị quyết LHQ trừng phạt Triều...

Việt Nam tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi cơ quan này mở rộng trừng phạt các cá nhân Triều Tiên làm việc tại một số nước, trong đó có Việt Nam.

Việt Nam sẽ tuân thủ nghiêm nghị quyết LHQ trừng phạt Triều Tiên

Việt Nam tuyên bố sẽ tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi cơ quan này mở rộng trừng phạt các cá nhân Triều Tiên làm việc tại một số nước, trong đó có Việt Nam.

02 – Bảo mẫu chặt đầu bé gái để trả thù Nga không kích...

Người bảo mẫu chặt đầu một bé gái 4 tuổi và mang ra diễu phố ở Moscow tuyên bố bà muốn trả thù cho những người Hồi giáo thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Nga ở Syria.

03 – Bảo mẫu chặt đầu bé gái để trả thù Nga không kích...

Người bảo mẫu chặt đầu một bé gái 4 tuổi và mang ra diễu phố ở Moscow tuyên bố bà muốn trả thù cho những người Hồi giáo thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Nga ở Syria.

04 – Bảo mẫu chặt đầu bé gái để trả thù Nga không kích...

Người bảo mẫu chặt đầu một bé gái 4 tuổi và mang ra diễu phố ở Moscow tuyên bố bà muốn trả thù cho những người Hồi giáo thiệt mạng trong chiến dịch không kích của Nga ở Syria.