Lớp tiếng Việt đầy ắp tiếng cười ở Frankfurt

Sau gần 5 năm ra đời, lớp tiếng Việt của hội người Việt ở thành phố Frankfurt, Đức, không chỉ là nơi dạy tiếng mẹ đẻ mà còn là một mái nhà chung với nhiều hoạt động lý thú, cuốn hút trẻ em.

Quy trình lựa chọn đại biểu trong bầu cử tổng thống Mỹ

Là những người có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn ứng viên ra tranh cử tổng thống, các đại biểu được bầu theo quy trình khác nhau trong từng đảng.