Vĩnh Phúc thí điểm dạy Toán song ngữ Việt – Anh

Từ ngày 7/3, 34 trường trung học ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ dạy thí điểm môn Toán song ngữ Việt - Anh.