Ly hôn có được chia tài sản do mẹ chồng đứng tên?

Vợ chồng tôi kết hôn 2010, sống chung cùng mẹ chồng trong ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của bà. Giờ ly hôn, tôi có được chia tài sản này không?

Làm sao để nhà mua trước hôn nhân không thành tài sản chung?

Tôi 28 tuổi, độc thân và đang có nhu cầu mua nhà. Tôi muốn ngôi nhà này là tài sản riêng dù sau này cưới vợ.